Vong Tay Xanh Charity: làm từ thiện
Hiển thị các bài đăng có nhãn làm từ thiện. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn làm từ thiện. Hiển thị tất cả bài đăng

Trung thu 2010 Sóc Trăng

Học bổng tết thiếu nhi trường Nguyễn Du - Đồng NaiPhát học bổng tại cù lao Tân Phú Đông, Tiền Giang 2009


Kết hợp VYSA - Hội thanh niên Việt Nam tại Nhật - phát học bổng cho học sinh tại cù lao Tân Phú Đông, Tiền Giang 2009Trung thu Sóc Trăng - Kết hợp cùng chùa Phổ Giác 2009


Trung thu Sóc Trăng - kết hơp chùa Phổ Giác, Sóc Trăng năm 2008

Trung thu Sóc Trăng - nhóm từ thiện Vòng Tay Xanh kết hơp chùa Phổ Giác, Sóc Trăng năm 2008
VÒNG TAY XANH
+ 84 977 740 895
Thành phố Hồ Chí Minh

GỞI ĐẾN CHÚNG TÔI ĐIỀU BẠN MUỐN